Rod přiznal, že rezervy, které v minulosti VZP měla, už nemá. „Ty došly, vzhledem ke krizi, zhruba v pololetí letošního roku a už tehdy jsme to řekli," řekl mluvčí a také vysvětlil, proč VZP platby některým zdravotnickým zařízením o dva až tři dny zpožďuje.

„Je to tím, že platby od plátců zdravotního pojištění přicházejí VZP vždy ve druhé polovině měsíce. My však platíme lékařům za odvedenou péči, hlavně za tu nejdražší, v první polovině měsíce. Pak vznikne nějaký prostor, kdy peněz na účtu je málo, ale tak tomu bylo vždy v minulosti.“

Rezervy vyčerpány kvůli nákladným pacientům

Ani ministerstvo zdravotnictví nevidí v hrazení péče žádný problém. Mluvčí úřadu Vlastimil Sršeň Právu řekl, že zatímco VZP už rezervy vyčerpala, protože má většinu velmi nákladných pacientů, některé zaměstnanecké pojišťovny ještě rezervy mají.

„V reformě zdravotnictví se plánuje, že část přebytků zaměstnaneckých pojišťoven se přerozdělí, a tak VZP dostane zhruba tři miliardy korun. Změní se i systém přerozdělování peněz mezi pojišťovnami tak, aby VZP ani v budoucnu nedoplácela na to, že má ze všech pojišťoven nejvíc pacientů, jejichž léčba je velmi drahá,“ řekl Sršeň.

V příštím roce bude financování zdravotní péče napjaté, a proto VZP šetří. Do konce příštího roku propustí dvacet procent zaměstnanců, od ledna se sníží platy řediteli VZP, náměstkům, ředitelům krajských poboček a dalším vedoucím pracovníkům. Cílem je, aby na jednoho zaměstnance připadl 1700 pojištěnců VZP, nyní je to 1400. Úspory by měly přinést zhruba 430 miliónů korun.