Výsledek je podle ministerstva financí ovlivněn meziročním poklesem příjmů rozpočtu. Daňové příjmy rozpočtu sice rostly, ovšem méně, než ministerstvo financí plánovalo. Například příjmy z rozpočtu EU byly ke konci září o 15,8 miliardy korun nižší než před rokem a činily 56,9 miliardy korun.

Celkové příjmy rozpočtu ke konci září tak meziročně klesly o 0,5 procenta na 741,9 miliardy korun. Daňové příjmy stouply o 2,8 procenta na 386,8 miliardy korun.

Na dani z přidané hodnoty (DPH) stát ke konci září vybral 140,1 miliardy korun, meziročně o necelá dvě procenta více. Růst byl nižší než odhady MF.

Stát zaplatil více na úrocích z dluhu

Inkaso spotřebních daní ke konci září vzrostlo o 6,7 procenta na 102,1 miliardy korun. Z daně z příjmu právnických osob rozpočet inkasoval ke konci září 64,8 miliardy korun, tedy o 6,3 procenta méně než loni. Na daních z příjmu fyzických osob stát získal 64,4 miliardy korun, tedy o 2,8 procenta více než loni.

Na pojistném na sociální zabezpečení stát ke konci září vybral 272,1 miliardy korun, meziročně o devět miliard více. Celkové výdaje státu v meziročním srovnání mírně stouply o 0,2 procenta na 847 miliardy korun. Na sociální dávky stát vynaložil 333,7 miliardy korun, meziročně o 3,4 procenta více. Z toho na důchodech stát vyplatil 275,5 miliardy korun, což je o 6,3 procenta více než před rokem.

Na úrocích ze svého dluhu stát ke konci září zaplatil v meziročním srovnání o 7,3 miliardy korun více, tedy 43,1 miliardy korun.