Nový provoz je podle mluvčí svými parametry a výkonností ojedinělý. Rychlokovárna Vítkovice Hammering je počítačově řízená a vysoce produktivní. Skupina Vítkovice díky ní vstoupí s výkovky i do oborů, pro které dosud nepracovala, informovala dále Kijonková.

Výkovky budou odebírat především zákazníci z automobilového a petrochemického průmyslu, z oboru energetiky, těžby nerostných surovin a železniční dopravy.

„Už nyní, před trvalým provozem linky, má společnost Vítkovice Hammering vyprodáno více než 60 procent své kapacity,“ řekla Kijonková. Část produkce rychlokovárny bude směřovat do vlastní skupiny Vítkovice Machinery Group.

Nový provoz má přínos také z hlediska zaměstnanosti. Díky rychlokovárně přibylo v Ostravě 80 nových pracovních míst.

„Vítkovické rychlokovadlo je mimo to i green technologií, tedy ekonomickou a současně ekologickou výrobou,“ doplnila Kijonková.