„Nižší počty narozených byly v porovnání s rokem 2010 registrovány ve všech měsících prvního pololetí a lze očekávat, že se ve druhém pololetí pokles prohloubí,“ připomíná ve zprávě ČSÚ. Nejvíce dětí se v lednu až červnu narodilo ženám ve věku 29 až 32 let, mezi prvorodičkami převažovaly ženy ve věku 28 až 29 let. „Kojenecká úmrtnost patří trvale k nejnižším na světě,“ informuje ČSÚ.

Počet zemřelých v prvním pololetí byl 52 800, tedy o 800 méně než ve stejném období předchozího roku. Zemřelým bylo v průměru 74,5 roku. Polovina úmrtí připadla na nemoci oběhové soustavy (26 300), čtvrtina osob (13 300) zemřela na nádorová onemocnění a 3100 na nemoci dýchací soustavy.

Lidé se do manželství nehrnou

V prvním pololetí bylo uzavřeno pouze 16 800 manželství, o dalších 1200 méně než v lednu až červnu 2010. „Pokles intenzity sňatečnosti je dlouhodobý,“ doplňuje ČSÚ. Navíc početně silné generace lidí narozených v sedmdesátých letech jsou už starší, než je věk, kdy se lidé obvykle žení či vdávají.

Průměrný věk svobodných ženichů byl 31,3 roku, svobodným nevěstám bylo v průměru 28,5 let. Pokud jde o rozvody, nejčastěji se rozvádějí manželé po dvou až šesti letech trvání jejich manželství.

Přistěhovalcům vévodí Slováci

Zahraniční migrací přibylo v lednu až červnu tohoto roku podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR 7800 obyvatel, tedy o 2500 více než ve stejném období roku 2010.

Mezi přistěhovalými převažovali občané Slovenska (1935 osob), Česka (1113 osob) či Ukrajiny (1036 osob). Mezi vystěhovalými byli nejčastěji občané Česka (1495 osob), Slovenska (625 osob) a Německa (220 osob).