Za normálních okolností mají tato semínka nasládlou pryskyřičnou chuť. S odstupem několika hodin po požití semínek vyvolávajících „pine mouth syndrome“ však začne člověk podle Spáčila pociťovat zvláštní a nepříjemné chuťové vjemy.

„Hořká kovová chuť v ústech se zintenzivňuje při konzumaci jiných pokrmů a nápojů, zejména sladkých,“ informoval mluvčí. Příznaky mohou přetrvávat i více než 14 dní.

„Vzhledem k datu minimální trvanlivosti do letošního 19. srpna mohou mít spotřebitelé tyto výrobky stále doma,“ sdělil Spáčil s tím, že negativní dopady nejakostních pinií na lidské zdraví nebyly prokázány, SZPI však jejich konzumaci nedoporučuje.

Informace o výrobku byly předány do Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který na závadné zboží upozorňuje i ostatní členské státy Evropské unie.