Při kontrolní akci prošly rukama inspektorů desítky nejrůznějších druhů nafukovacích výrobků, ve tvaru jednotlivých živočichů přes vodní vozidla až po čluny a lehátka různých barev a tvarů.

„Cílem bylo ověřit, zda nejsou v nabídce na trhu výrobky, které by mohly poškodit zdraví dětí vzhledem k nevhodným mechanickým a fyzikálním vlastnostem těchto hraček, jejich špatné konstrukci či v důsledku nedostatečných nebo nesprávných varování a dalších informací nezbytných pro splnění základních požadavků na bezpečnost,“ informuje ČOI ve zprávě.

Zákaz prodeje i pokuty

Nalezené nedostatky se týkaly prodeje výrobků bez označení, bez řádných informací o výrobku či bez informací o výrobku v českém jazyce.

Inspektoři v 17 případech uložili zákaz prodeje na 354 kusů v celkové hodnotě 15 117 korun pro nesplnění informačních povinností a na místě uložili 15 pokut v celkové výši 22 000 korun. „Devíti kontrolovaným subjektům bylo uloženo, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, a s dalšími šesti je vedeno správní řízení,“ píše se ve zprávě.