Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v pátek uvedla, že ke konci června evidovala celkem 2 280 450 starobních důchodců a 5 023 970 poplatníků pojistného na důchodové pojištění.

Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo stejně jako loni v červnu 2,20 poplatníka. Při počtu 2 832 699 všech důchodců (i invalidních, vdovců a vdov) pak na jednoho důchodce přispívalo 1,77 poplatníka. Před rokem to bylo 1,76 poplatníka.

Správa sociálního zabezpečení jim k 30. červnu vyplácela 3 460 194 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 65 575 důchodů do zahraničí. Invalidních důchodů vyplatila ČSSZ ke konci června celkem 458 844 a pozůstalostních důchodů (vdovských, vdoveckých a sirotčích) 720 900.

Průměrná výše starobní penze činila ke konci června 10 527 Kč, z toho u mužů 11 685 Kč a u žen 9558 Kč (jde o vyplácené starobní důchody včetně předčasných). Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod ke konci června 2011 byl 68 let (muži 70 a ženy 67 let).

Nově přiznaných důchodů, jejichž výplata byla zahájena ve druhém čtvrtletí, bylo ke konci června celkem 58 698, z toho bylo 36 266 starobních a 8926 invalidních důchodů.