Jak uvedl mluvčí SŽDC Pavel Halla, teplotní pomalé jízdy jsou zaváděny každoročně, na vině je pak stárnutí infrastruktury.

Snížení rychlosti může podle Hally v extrémním případě dosáhnout až k povolenému průjezdu rychlostí pět až deset kilometrů v hodině, obvyklé je však snížení na rychlosti mezi 30 až 50 kilometry.

Omezení rychlosti se týkají zejména problematických míst, například u mostů, přejezdů a propustků, které jsou mnohdy dlouhé jen desítky metrů.

Ve vysokých teplotách hrozí špatně uchycené kolejnice vybočením. Červnová kontrola zjistila nejvíce poškození úchytů na trati mezi Brnem a Přerovem, kde na traťovém úseku Ivanovice – Vyškov a Vyškov – Luleč objevila závady na 65 procentech úchytů kolejnic.