„Přestože do sídla společnosti dorazili zástupci všech akcionářů, valná hromada ani nezačala. Neměl ji totiž podle stanov kdo zahájit, protože se nedostavil předseda představenstva Aleš Hušák,“ informovala Tichá.

Důvodem Hušákovy nepřítomnosti byla skutečnost, že v zahraničí přišel o cestovní doklady a nemohl se údajně dostat do České republiky.

Minoritní akcionáři navrhli, aby valnou hromadu zahájil předseda dozorčí rady, hlavní akcionář – ČSTV – s tímto krokem ale nesouhlasil. Podle něj by mohlo být zasedání valné hromady v budoucnu zpochybněno, připomněla Tichá.

Nový termín zasedání, na němž měli být především voleni členové představenstva, byl stanoven na 19. července.