Je totiž možné, že i po zaplacení tisíců korun za pojistku se klient nakonec dozví, že se na něj záruka vůbec nevztahuje. Pokud ho rozbolí například žlučník, s nímž se v minulosti už léčil, pojišťovna může říct, že šlo o onemocnění, které existovalo už v době sjednání pojistky. A to – na rozdíl třeba od zlomené nohy – nárok na pojistné plnění nezakládá.

Manželé Selnerovi si loni na podzim koupili zájezd na Kubu, odlet plánovali na 20. března 2011. Kromě cestovního pojištění od kanceláře, v níž zájezd objednali, si u jedné pojišťovny, která působí na českém trhu, zakoupili také pojištění na storno zájezdu. Za pojistku, kterou uzavřeli 1. listopadu 2010, zaplatili každý 1600 korun.

V prosinci se u paní Selnerové objevily zdravotní potíže revmatického rázu a v lednu si bolesti kloubů vyžádaly třítýdenní neschopnost. Lékař proto plánovaný pobyt v zahraničí nedoporučil a manželé zájezd stornovali.

Pojistka obvykle jen na úrazy či nově vzniklá onemocnění

Pojišťovna však nárok na pojistné plnění neuznala s odůvodněním, že podle pojistných podmínek pojistitel není povinen škodu proplatit „v případě zrušení cesty pro onemocnění, které již existovalo v době sjednání pojištění, i když v tuto dobu nebylo léčeno, a komplikací s ním spojených“. „Šokovalo nás to. Chronicky nemocných lidí je od určitého věku hodně. Podle takových podmínek však u pojišťovny nemohou v případě nepředvídatelných zdravotních potíží dosáhnout jakéhokoli plnění,“ řekl Právu Jaroslav Selner.

Pojistku prý původně uzavírali manželé hlavně kvůli jeho občasným potížím se srdcem, ovšem i v případě, že by srdeční komplikace postihly jeho, nárok na vyplacení pojistného by neměli. Muž však přiznal, že smlouvu za ně uzavíral známý, takže pojistné podmínky nestudoval. Mluvčí České asociace pojišťoven Marcela Kotyrová proto nabádá zákazníky k velké opatrnosti. „Vždy je třeba, aby se klienti důkladně seznámili s pojistnými podmínkami,“ radí mluvčí.

Některé pojišťovny podle ní vycházejí vstříc i klientům s dlouhodobým onemocněním. Pokud klient uvede při sjednání pojištění, že trpí nějakým chronickým onemocněním, pojišťovna mu nabídne uzavření pojistné smlouvy za zvláštních podmínek. Většinou se však pojistka vztahuje jen na nově vzniklé vážné poruchy zdraví nebo úrazy.