„Hájíme práva zákazníků na nízké ceny plynoucí z konkurenčního boje. Nesouhlasíme s rozhodnutím ÚOHS, kterým byla Student Agency udělena pokuta za to, že jezdila na trase Praha – Brno příliš levně,“ uvádí se v prohlášení, které dal tisku k dispozici mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Pokuta, kterou má Student Agency podle ÚOHS zaplatit, je podle něj daní za to, že společnost reagovala na vývoj trhu a svým zákazníkům nabídla výhodu nižších cen stejně jako konkurence. Podle ÚOHS není problém to, když dominant prodává své zboží nebo služby draze nebo nekvalitně, ale postihuje ty, kteří nabízí služby levné a kvalitní.

„Nikdy se nevzdáme našeho práva bojovat o zákazníka kvalitní službou a nízkými cenami. Žádný úřad, ani ten, který má v popisu práce přesný opak, nemůže narušovat volnou soutěž konkurenčních subjektů tím, že vydá úřední rozhodnutí, kterým poškodí zákazníka, aby ve svém důsledku hájil individuální podnikatelské zájmy konkurenčního stěžovatele“ říká Radim Jančura, zakladatel a majitel Student Agency.

Důvody, kvůli kterým napadá Student Agency rozhodnutí ÚOHS žalobou:
CHYBNĚ VYMEZENÝ RELEVANTNÍ TRH: Celý přepravní trh mezi Prahou a Brnem ÚOHS zúžil pouze na autobusové spoje, a to pouze na jejich malou výseč, která se ÚOHS hodila do jeho ekonomických analýz. Podle ÚOHS si autobusy a vlaky vzájemně nekonkurují.
DISKRIMINACE: České dráhy ve zkoumané době na trase Praha – Brno nabídly ještě nižší jízdné za 35 Kč (Šťastná Eliška); přesto ÚOHS odmítnul tuto cenovou nabídku vzít v potaz.
ZNEUŽITÍ ÚSPĚŠNOSTI SLUŽEB STUDENT AGENCY: Podle ÚOHS představuje nadstandardní kvalita služeb Student Agency problém pro volnou soutěž, neboť ztěžuje soutěžní pozici konkurence.
VYTVOŘENÍ PRECEDENTU CENOVÉ PASTI: ÚOHS svým rozhodnutím vytvořil precedent, kdy říká, že větší dopravce nemá možnost na vývoj trhu reagovat akční cenovou nabídkou – a to ani v omezeném rozsahu.