Více než polovina domácností (54 %) v České republice má problémy měsíčně ušetřit významnější částky, většina příjmu je spotřebována na běžné platby, výdaje a nákupy.

Třetina Čechů (36 %) ušetří měsíčně alespoň částku do 1000 Kč, desetina populace pak nad 5000 Kč měsíčně.

Pokud lidé něco ušetří, většinou tyto prostředky ukládají do banky na spořící nebo běžné účty, pouze desetina populace (11 %) investuje do nákupu podílových fondů, dluhopisů, akcií a dalších cenných papírů.

Výše měsíčních úspor je závislá na více faktorech. Určuje ji pohlaví, kdy více ušetří muži. Dále pak věk (nejvyšší úspory jsou dosaženy ve věkové kategorii 35 až 44 let), dosažený stupeň vzdělání (čím vyšší vzdělání, tím vyšší měsíční úspory) a celková výše čistého příjmu v dané domácnosti.