Meziročně lepší výsledek státního rozpočtu je způsoben podle MF vyšším výběrem daní, příjmy z rozpočtu Evropské unie a nižšími kapitálovými výdaji.

Příjmy rozpočtu ke konci května stouply meziročně o 13 miliard na necelých 399 miliard korun. Z toho daňové příjmy tvořily 191 miliard korun. Na dani z přidané hodnoty (DPH) stát ke konci května vybral necelých 78 miliard korun, meziročně o pět procent více. Inkaso spotřebních daní ke konci května stouplo o 5,3 procenta na 54,3 miliardy korun.

Z daně z příjmu právnických osob rozpočet inkasoval ke konci května 20,4 miliardy korun, tedy o 7,2 procenta méně než loni. Na daních z příjmu fyzických osob stát získal 28,6 miliardy korun, tedy o dvě procenta méně než loni.

Na majetkových daních dvojnásobek

Na majetkových daních stát vybral ke konci května 6,3 miliardy korun, což je dvojnásobek oproti stejnému období loni. Na pojistném na sociální zabezpečení stát ke konci května vybral necelých 150 miliard korun, meziročně o 5,6 miliardy více.

Celkové výdaje státu v meziročním srovnání mírně klesly na 480,4 miliardy korun. Na sociální dávky stát vynaložil 186,3 miliardy korun, meziročně o téměř pět procent více. Z toho na důchodech stát vyplatil 152,3 miliardy korun, což je o osm procent více než před rokem.