Nejvíce jsou s čistotou ovzduší spokojeni obyvatelé Vysočiny a Jihočeského kraje. Naopak se situací v Moravskoslezském kraji je spokojena pouhá třetina obyvatel.

Co se týká hlučnosti prostředí v místě bydliště, jsou s ní spokojeny 2/3 populace, a to nejvíce obyvatelé Karlovarského kraje (85 %). Naopak nejméně spokojeni jsou lidé v Olomouckém kraji, kde je nespokojenost dokonce vyšší než 50 %, dále pak v Praze a Moravskoslezském kraji.

Ekologické chování souvisí s věkem

Z průzkumu také vyplynulo, že více než 75 % populace se domnívá, že za současný stav životního prostředí jsou odpovědny vlády jednotlivých zemí, zároveň 94 % obyvatel souhlasí s tím, že ke zlepšení jeho stavu může výrazně přispět každý jednotlivec.

Ekologické chování se liší především v závislosti na věku a pohlaví. Zajímavé je, že u mladých lidí mezi 18 až 25 lety je chování šetrné k přírodě patrné nejméně. Mládež například častěji preferuje balenou vodu před vodou z kohoutku nebo dovážené potraviny před lokálními. Na druhou stranu však mladí lidé dávají častěji přednost výrobkům netestovaným na zvířatech, fair trade a recyklovaným produktům.