Celkem vyplácela ČSSZ na konci března 3,45 miliónu důchodů, kromě toho zasílala 63 257 výplat důchodů do zahraničí.

Nejvíce důchodů bylo vypláceno starobních (2,266 miliónu), následovaly pozůstalostní (719 900) a invalidní důchody (463 600).

Nejvyšší důchody v Praze

Nově přiznaných důchodů se zahájením trvalé výplaty v 1. čtvrtletí 2011 bylo celkem 47 500, z toho 28 400 starobních a 8000 invalidních.

Průměrný věk důchodců pobírajících starobní důchod činil 69 let. Průměrná výše starobního důchodu činila ke konci března 10 511 korun, z toho 11 672 Kč u mužů a 9537 Kč u žen. Nejvyšší průměrná výše starobního důchodu byla v Praze, konkrétně 11 236 Kč. Naopak na nejnižší úrovni se nacházela v Olomouckém kraji, kde dosáhla 10 204 Kč.