Podle E-Investu je osoba Cupky na KKCG napojena přes společnost PGB Invest. E-Invest uvedla, že Cupka v minulosti působil jako správce konkurzní podstaty podnikatele Václava Fischera, v němž největšími věřiteli byly osoby ze skupiny KKCG. Navíc prý byla na Cupkův majetek nařízena exekuce.

„Detektivní kanceláři, kterou si Hušák a jeho spojenci najali, si nezaslouží ani korunu odměny za odvedenou práci. Takové nesmysly jsme již dlouho nečetli. Logikou věci pánové ještě opomněli, jako důkaz podjatosti pana insolvenčního správce, uvést, že má třeba auto pojištěné u České pojišťovny, která patří do skupiny PPF nebo používá mobilní telefon u společnosti Telefonica O2, která je také jedním z věřitelů,“ kontruje Plovajko.

O Sazku dosud bojovala dvě uskupení investorů. Prvním zájemcem byly finanční skupiny PPF a KKCG, druhým spojení firem Penta a E-Invest, jejichž nabídku podporuje generální ředitel Sazky Aleš Hušák.

Současně se věřitelé Sazky snaží zajistit si co nejsilnější pozici ve věřitelském výboru, který bude mít zásadní význam pro budoucnost Sazky. Při první schůzi věřitelů 26. května bude mít největší slovo věřitel s největším procentem pohledávek, jak připomíná ČTK.