Budoucnost by měla z pohledu ekonomického růstu Česka vypadat příznivě a například v roce 2014 tuzemská ekonomika zrychlí růst až na 3,3 procenta.

Ekonomické oživení by přitom mělo být podle průzkumu taženo spíše růstem produktivity práce s omezenou tvorbou nových pracovních míst. Podle odhadů by růst zaměstnanosti v letech 2011 až 2014 neměl přesáhnout 0,3 procenta.

Nižší nezaměstnanost a vyšší platy

Míra nezaměstnanosti by přitom měla letos podle výběrového šetření pracovních sil činit 7,1 procenta, a dosáhnout tak vrcholu. V roce 2012 by se měla nezaměstnanost snížit na 6,8 procenta a pod sedmiprocentní hranicí zůstat i v následujících letech.

Průměrná míra inflace by se měla po celé sledované období, tedy až do roku 2014, držet v tolerančním pásmu kolem dvouprocentního inflačního cíle České národní banky.

Mzdy a platy by v letošním roce měly vzrůst o 2,2 procenta a i v dalších letech si udrží vzestupnou tendenci. S rychlejším zvyšováním mezd a platů počítá MF v letech 2012 až 2014.