Na stříbrné příčce mezi velkými společnostmi skončila firma Microsoft, na bronzovém pak Philip Morris ČR. U malých a středních podniků brala druhé místo společnost Oriflame Software, na třetím se umístila Et netera.

Do studie se letos v České republice přihlásilo 71 společností z různých odvětví a podmínky účasti nakonec splnilo 62 z nich. Podle organizátorů o umístění nerozhoduje porota či subjektivní názor vedení ani jméno, obor či velikost firmy. Mezi nejlepší zaměstnavatele mohou patřit jen ty firmy, které mají vysokou motivovanost a názorovou shodu mezi manažery a zaměstnanci.

Motivace jako základ úspěchu

Nejlepší zaměstnavatelé mají v průměru o 34 % více motivovaných zaměstnanců v porovnání s ostatními společnostmi na trhu. Tři čtvrtiny jejich lidí firmu chválí navenek, jsou proaktivní a přicházejí s novými nápady. Tento typ chování s sebou samozřejmě přináší i lepší obchodní výsledky.

„Letošní výsledky studie v České republice zrcadlí trend ve světě, a to je pokles průměrné motivovanosti. V porovnání z roku na rok jde o pokles 3 %, v dlouhodobější perspektivě o 2 %,“ komentuje letošní výsledky Tereza Kožuská, projektová manažerka studie v ČR. Zajímavým výsledkem je podle organizátorů také to, že průměrná motivovanost těch nejlepších zaměstnavatelů oproti loňskému roku ještě vzrostla, a to o 7 %.

Kategorie Velké společnosti
1. Red Hat Czech
IT/software
2. Microsoft
IT/software
3. Philip Morris ČR
rychloobrátkové zboží
Zdroj: Aon Hewit
Kategorie Malé a střední společnosti
1. Amgen
farmaceutický průmysl
2. Oriflame Software
IT/software
3. Et netera
IT/software
4. Aquasoft
IT/software
5. ComAp
IT/software
6. Avast Software
IT/Software
7. 3 M Česko
diverzifikované technologie a produkty
8. DuPont CZ
chemický průmysl
9. Hilti ČR
stavební průmysl
10. Henkel ČR
rychloobrátkové zboží
Zdroj: Aon Hewit