Zesplatnění dluhopisů je podle Tuny logickým krokem, protože pokud by to držitelé dluhopisů neudělali, měli by problém s přihlášením pohledávek.

"Nesplacená jistina dluhopisů činí 199 miliónů eur, naběhlý úrok pak asi čtyři milióny eur. Celkem tak jde v aktuálním kurzu o zhruba pět miliard korun," doplnil Tuna.

Žádost o okamžité splacení dluhopisů Sazky nezmění termín schůze věřitelů Sazky, který je stanoven na 26. května. Žádost způsobí zatím pouze rozšíření okruhu věřitelů a zvýší hodnotu dluhu loterijní společnosti.

Sazka se do insolvence dostala kvůli problémům se splácením výstavby pražské multifunkční haly O2 arena. Věřitelé dosud k soudu přihlásili pohledávky po lhůtě splatnosti za více než dvě miliardy korun. Soud způsob řešení situace firmy dosud nestanovil, zatím se předpokládá, že povolí reorganizaci. Společnost by tak nadále fungovala podle soudem schváleného plánu, na jehož vypracování se obvykle podílejí věřitelé, dlužník a insolvenční správce.

Nabídky velkých hráčů

PPF a KKCG nabídly akcionářům Sazky od příštího roku 200 miliónů Kč a nechaly by jim pětinový podíl v Sazce. Pokud by se Sazka zbavila současného vedení a začala spolupracovat s věřiteli, slibují obě skupiny, že zajistí okamžité financování Sazky. Urgentní potřebnou sumu odhadují na 500 miliónů Kč a následné finanční prostředky na asi šest miliard korun.

Společnosti Penta a E-Invest jsou připraveny podporovat sportovní svazy částkou 300 miliónů Kč ročně a garantovat zachování 30procentního podílu v Sazce. Podmínkou nabídky je úspěšné uskutečnění dlužnické reorganizace Sazky v součinnosti mezi akcionáři Sazky, Pentou a E-Investem.