„Nepočítáme s odchodem většího množství lidí. Od roku 2004 se postupně otevíraly pracovní trhy všech evropských zemí a migrační potenciál ČR byl v tomto směru do značné míry vyčerpán. Naprostá většina lidí, kteří chtěli v Německu pracovat, tam již pracuje,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09).

Problémem je jazyková vybavenost

Značnou překážkou pro zaměstnávání občanů ČR v Německu je jazyková bariéra, neboť v Česku byla a stále je hlavním cizím jazykem angličtina.

Také německé podniky a agentury práce spatřují bariéru v jazykové nevybavenosti českých pracovníků, a proto se dramatického vývoje po otevření pracovního trhu Němci neobávají a očekávají zájem spíše jednotlivců.

Číšníci v Německu chybí

Výjimkou by mohl být například obor hotelnictví a gastronomie, kde podle německých zástupců úřadů práce existuje dlouhodobě nedostatek personálu.

Podle dostupných informací pracovalo v Německu na konci roku 2009 přes 14 000 Čechů, převážně ve stavebnictví, strojírenství, v turistickém ruchu, ve zdravotnictví, v zemědělství, v obchodu a administrativě. V Česku pracuje aktuálně asi 3000 Němců.