Celkem bylo v rámci ČOI provedeno 133 kontrol na předváděcích akcích se zaměřením na dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik. Nedostatky byly zjištěny celkem v 63 případech, z toho ve 42 případech byly kontrolou prokázány nekalé obchodní praktiky," stojí ve výroční zprávě ČOI za loňský rok.

Lidé, kteří nakoupí na takové akci zboží, mají 14 dní na to, aby jej bez udání důvodu vrátili, a nemusí ho hradit. Prodejci ale například po lidech požadovali tzv. půjčovné 1000 korun za každý den, kdy zákazník zboží vlastnil. Tato suma se nevracela, ale odpočítávala se z celkové ceny zboží. Lidem se tak výrobek nevyplácelo vrátit, protože toto "půjčovné" zpět nedostali.

Smlouva, kde toto lidé podepsali, není v souladu se zákonem.

Hrad, oběd, nákup

Prodejci nejčastěji lidem na zorganizovaných prodejních akcích nabízí, deky, hrnce, kuchyňské spotřebiče. Ceny jsou přitom často mnohem vyšší, než by lidé za srovnatelný výrobek zaplatili v obchodě. Tam by je ale nikdy nenapadlo jej koupit. Až doma často zjistí, že koupili něco, co nepotřebují.

Prodejce nákupní akce často spojují s výlety či koncertními vystoupeními. I to je součást manipulace. Podobné jednodenní akce bývají velmi levné a účastník má pocit, že organizátorům "něco dluží."

"Účastníky reklamních a předváděcích akcí jsou z převážné většiny lidé v důchodovém věku, kteří nemívají dostatečné právní povědomí o následcích nerozvážně uzavřených kupních smluv. Při prezentačních akcích je s těmito občany manipulováno, a jak vyplývá z provedených kontrol, jsou jim nabízeny různé neexistující výhody, slevy, výhry a v některých případech dochází při prezentaci i k psychologickému nátlaku na uzavření kupní smlouvy," uvedla ČOI.