„Toto opatření přispěje k větší transparentnosti vynakládání prostředků daňových poplatníků a jedná se o postup, který by měly dodržovat všechny veřejné instituce na základě programového prohlášení vlády,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Současný zákon o veřejných zakázkách tuto povinnost zatím nestanovuje. „To však není argument, proč veškerou dokumentaci o výběrových řízeních a smluvním vztahu s jejich vítězi nepodrobit veřejné kontrole,“ dodal Kalousek.

Výjimkou jsou arbitráže

Výjimku představuje dokumentace, která se týká tzv. mezinárodních arbitráží, kde by mohl stát ohrozit svoji pozici, a zakázky malého rozsahu. Od 1. července pak budou na internetu zveřejňovány i zakázky od 200 000 Kč.

Materiály ke starším veřejným zakázkám a novým zakázkám malého rozsahu (do 200 000 Kč) budou k dispozici na vyžádání podle zákona o poskytování informací.