Na dotaz, jak by se mělo lišit zdanění lidí s vysokým a nízkým příjmem, občané míní, že více vydělávající jedinci by měli platit mnohem (33 procent) či poněkud (37 procent) více.

"U české veřejnosti převládá postoj představující podporu více či méně progresivního zdaňování osobních příjmů," konstatovala agentura.

Střední třída si nestěžuje

Lidé s průměrnými příjmy mají nyní podle většiny dotázaných (52 procent) přiměřené daně, nicméně pro dalších 35 procent lidí je i toto daňové zatížení vysoké.

Agentura připomíná, že i přes nepatrný nárůst počtu těch, kdo považují daně v této skupině za vysoké, je toto číslo stále podstatně nižší než kdykoliv do roku 2008, kdy se pohybovalo kolem 40 procent dotázaných.

Pro lidi s nízkým příjmem jsou stávající daně podle dvou třetin dotázaných vysoké.