Ve srovnání s rokem 2009 se počet uveřejněných a dokončených zakázek snížil o 89, avšak celková suma, kterou za ně zadavatelé zaplatili, se zvýšila o 30 miliard korun.

Největší počet veřejných zakázek vyhrály společnosti s ručením omezeným, a to 51 procent celkového počtu (4615 zakázek). Na druhém místě byly akciové společnosti s podílem ve výši 32 procent a podíl fyzických osob podnikatelů dosáhl devíti procent.

Ve finančním vyjádření byly ovšem nejúspěšnější akciové společnosti, které z prostředků rozdělených ve veřejných zakázkách inkasovaly 55 procent (téměř 131,5 miliardy korun). Společnosti s ručením omezeným získaly 37 procent (téměř 88,5 miliardy korun) a fyzické osoby a podnikatelé jen jedno procento (2,39 miliardy korun).

Ekonomicky nestabilní firmy

Z celkového počtu vítězů veřejných zakázek dokončených v roce 2010 a evidovaných v Informačním systému veřejných zakázek (3811) byl na 10 z nich do konce roku 2010 vyhlášen bankrot. Tyto společnosti získaly 64 zakázek v celkové hodnotě 245 miliónů korun. Nejpozději do konce roku 2010 zaniklo 38 společností, jichž se týkalo 95 zakázek v ceně 2,6 miliardy korun.

Mezi společnosti, které vyhrály veřejnou zakázku v roce 2010, patřilo i 80 firem se sídlem mimo území České republiky, tyto firmy získaly 158 veřejných zakázek za více než 10 miliard korun.

Nejvíce zakázek vypsaly obce a kraje

Podle analýzy nejvíce z celkového počtu dokončených výběrových řízení (9049) v roce 2010 uskutečnily obce a kraje (téměř 40 procent), dále příspěvkové organizace (17 procent), ministerstva a jiné orgány ústřední státní správy (14 procent) a státní podniky (13 procent).