"Výsledkem (sjednocení sazby DPH na 20 procent) bude, že zvýšení DPH se plně promítne do spotřebitelských cen a tomu bude odpovídat následný a očekávaný pokles tržeb maloobchodu," uvedl Juračka s tím, že průměrný zisk obchodníků z prodeje potravin se nyní pohybuje kolem jednoho procenta.

Zvýšení sazby z 10 na 20 procent podle Juračky způsobí, že lidé nebudou tolik utrácet, což způsobí pokles tržeb obchodníkům. "V konečném efektu se s vysokou mírou pravděpodobnosti sníží inkaso DPH u potravin a dojde zřejmě i ke snížení zaměstnanosti v maloobchodním sektoru. To povede ke zvýšení nároků na podporu v nezaměstnanosti," připomněl Juračka.

Není vidět žádné pravidlo

Systém daňových výjimek nepovažuje Juračka za příliš šťastný. "Rozumím výjimce pro uplatnění snížené sazby DPH na potraviny či léky. Ale nerozumím tomu, když je vybrána jen omezená část z ucelené sortimentní skupiny nebo dokonce jen jedna položka," dodal.

Od jednotné sazby ve výši 20 procent by měly být osvobozeny některé základní potraviny: mléko, brambory, chléb, ryby, zelenina, dětská mléčná výživa, potraviny pro diabetiky nebo pro bezlepkovou dietu. U nich by se DPH zachovala na 10 procentech.