Používání geneticky modifikovaných surovin je v Evropské unii možné, ale pouze v případech, kdy se jedná o modifikaci schválenou Evropskou komisí.

„Celkem bylo testováno 150 vzorků potravin (surovin) odebíraných jak v tržní síti, tak také u samotných výrobců,“ uvedla Hoferková s tím, že laboratorní analýzy neodhalily nepovolenou genetickou modifikaci nebo povolený geneticky modifikovaný materiál bez jeho deklarace na obalu.

Důraz na sóju, kukuřici a rýži

V případě, že potraviny obsahují materiál, který obsahuje geneticky modifikovaný organismus (GMO), nebo je z nich vyroben, je potřeba tuto skutečnost uvést na obalu pro spotřebitele. V současné době je pro potravinářské účely v Evropské unii schváleno 35 genetických modifikací pro různé druhy plodin. Mezi ty nejčastěji používané patří kukuřice a sója.

"Z tohoto důvodu se inspektoři cíleně zaměřovali především na potraviny obsahující sóju, kukuřici a také rýži, u níž není genetická modifikace povolená," připomněla Hoferková s tím, že v kontrolách bude SZPI i nadále pokračovat.