V Česku je podle nejnovějších údajů statistiků za rok 2009 celkem 191 nemocnic s 62 992 lůžky, z nich 53 716 je akutních.

"Za podmínky, že se společným úsilím podaří snížit lůžkový fond ČR o 10 tisíc akutních lůžek, bude VZP garantovat nemocničnímu segmentu stávající výši úhrad. To umožní zajistit provoz nemocnic s dostatečným množstvím personálu a adekvátně ho zaplatit," uvedl Horák.

Připomněl, že VZP už zrušila administrativní bariéry a umožňuje nemocnicím vznik společného lůžkového fondu interních a chirurgických oborů včetně víceoborových jednotek intenzivní péče. Podporuje i vznik "poloambulantní" péče, kdy pacient dochází denně do stacionáře, nebo se operace dělá při jednodenním pobytu v nemocnici. Je to podle něj světový trend, který přináší úspory a pro pacienty je bezpečnější, protože klesá riziko přenosu nemocničních nákaz.

Některá lůžka nemají opodstatnění

"Na dnešní počty akutních lůžek není dostatek personálu, takže jejich provoz vyžaduje enormně vysoký podíl přesčasové práce, která je zároveň pro zaměstnance při nižších základních platech jedinou možností přivýdělku. Tato situace extenzivního využívání kapacit je neudržitelná," uvedl v prohlášení Horák.

Česko má podle shodného názoru odborníků přebytek akutních lůžek. Část jich je nevyužita, na části leží pacienti, které by bylo možno léčit ambulantně nebo v rámci jednodenní chirurgie. Velká část lůžek je obsazena ze sociálních důvodů.

Horák předpokládá, že se k této iniciativě připojí i ostatní zdravotní pojišťovny a zejména zřizovatelé nemocnic.