Čínská rozvojová banka a Čínská exportní a importní banka nabídly v letech 2009 až 2010 pro rozvíjející se ekonomiky úvěry ve výši nejméně 110 miliard dolarů (asi dva bilióny korun).

Úvěry od WB, jejíž historie sahá do roku 1944, přesáhly rovněž 100 miliard dolarů, ovšem za období 2008 až 2010.

Dvě čínské banky nezveřejňují podrobný rozpis svých půjček, takže tento výzkum je založen pouze na veřejném oznámení představitelů bank nebo čínské vlády.

Vše pro národní zájmy

Dá se tedy předpokládat, že penzum čínských úvěrů bylo ještě větší, protože některé „citlivější“ jsou zahaleny rouškou mlčení.

Jedním z konkrétních úkolů Čínské rozvojové banky je pokusit se zmírnit, a tam, kde je to možné, dokonce i zcela odstranit překážky v dodávkách surovin pro čínskou ekonomiku.

Rovněž se snaží o otevření zahraničních trhů pro čínské firmy a společně s vládou prosazuje čínské strategické cíle. Jako příklad může sloužit zajištění energetických dohod včetně dodávek ropy z Ruska, Venezuely a Brazílie.