Celkově vzrostla tuzemská ekonomika o 2,8 procenta, zatímco průměrný růst HDP v Evropě činil 2,2 procenta. Podle analýzy ministerstva průmyslu a obchodu na tom měl největší zásluhu průmysl, který vzrostl o 10,2 procenta.

Z průmyslu se jako nejvýkonnější ukázal zpracovatelský, který se na celkových tržbách industriálních odvětví podílel z 90 procent. Tradičně byl úspěšný automobilový průmysl a výrazně si polepšila také produkce elektroniky a počítačů.

"Pro vývoj průmyslu bylo důležité zlepšení podnikatelské důvěry, které se projevilo rychlým růstem nových zahraničních i domácích zakázek. Dobře se vyvíjela i produktivita práce, která průmyslovým podnikům pomohla zlepšit jejich konkurenceschopnost," uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Výrazného oživení doznal také zahraniční obchod České republiky, ačkoli import stále převládá. "Za růstem dovozu stojí pokračující oživování domácí poptávky. Není to přitom jen vzestup konečné spotřeby a obnovování zásob, ale rostou i investice," vysvětlil ministr Kocourek. Jakmile si podle něj podniky vytvoří dostatečné zásoby dovozních meziproduktů, začne zahraniční obchod opět působit jako významný faktor hospodářského růstu.

Do konce roku analýza předpokládá mírné zpomalení růstu. Celkem by tak český HDP měl za rok 2010 stoupnout o 2,5 procenta.