Emise z námořní dopravy zatím nejsou nijak regulovány, avšak o této možnosti se již jedná v Mezinárodní námořní organizaci a také na konferenci o rámcové úmluvě OSN o změně klimatu v Cancúnu.

„Pokud jde o emise skleníkových plynů a jejich dopad na životní prostředí, je námořní doprava nejšetrnějším druhem dopravy,“ připomněl Stašek. Nebudou-li však podniknuty žádné kroky, vzrostou podle odhadů emise z této dopravy do roku 2050 o 150 až 200 %. Námořní doprava je přitom pro světovou ekonomiku v současné době nenahraditelná, neboť na zhruba 50 000 obchodních lodí se přepravuje 90 % celosvětového objemu zboží.

Lodní palivo má značný obsah síry. Na základě nové dohody budou lodě ale muset v oblastech kontroly emisí síry v Baltském a Severním moři do roku 2015 začít používat palivo s obsahem síry pouze 0,1 %, což už ostatně platí v přístavech Evropské unie.

„Pro snížení emisí v sektoru lodní dopravy existuje velký prostor. Technická řešení na snížení spotřeby paliva a objemu látek znečišťujících ovzduší a skleníkových plynů jsou už k dispozici, ať už jde o lepší konstrukci lodí, pohon a strojní zařízení, případně optimalizaci provozu,“ uvedla EK.