Hospodářský růst tak podle OSN nebude dostatečný k tomu, aby během příštích dvou let obnovil 30 milionů pracovních míst, která zanikla v důsledku finanční krize. "Ukazuje se, že cesta k oživení z velké recese bude dlouhá, klikatá a hrbolatá," uvedla organizace ve výroční zprávě o stavu a vyhlídkách světové ekonomiky.

Růst ekonomiky Spojených států by měl podle zprávy v příštím roce zpomalit na 2,3 procenta z letošních 2,6 procenta. Oživení světové ekonomiky by mělo být taženo především rozvíjejícími se zeměmi v čele s Čínou, Indií a Brazílií. Za brzdu hospodářského oživení OSN označila problémy v rozvinutých zemích, včetně dluhové krize v eurozóně.

"Nebude tu žádné rychlé řešení problémů, kterým tyto ekonomiky stále čelí v důsledku finanční krize," uvedla OSN. Podrobila rovněž kritice země, které daly přednost rozpočtovým škrtům před stimulačními výdaji. "Přechod vlád od rozpočtových stimulů k úsporám přináší procesu oživení další nebezpečí," upozornila.

Organizace rovněž zopakovala výzvu k větší mezinárodní koordinaci hospodářské politiky. Vyzvala rovněž k dalším stimulům "ke znovunastartování světové ekonomiky".