Podle zveřejněné studie měla finanční krize v České republice nepochybně vliv na poptávku po financování obchodu. Přestože objem obchodu s Evropskou unií klesl, vývoz do Společenství nezávislých států (SNS) zůstal stabilní, zatímco do Asie a do Evropského sdružení volného obchodu, zejména pak do Norska, rostl.

Celkový zahraniční obchod se během posledních dvou let zdvojnásobil a nyní má česká ekonomika všechny předpoklady pro dosažení předpovědi růstu HDP o 1,6 procenta v roce 2010.

Česká republika vychází ze studie jako inovativní ekonomika se zvyšující se konkurenceschopností v oblasti dopravních zařízení, kapitálových statků a spotřebního zboží. Vývoz také rychle roste v odvětvích, jako jsou elektrotechnika, tiskárenské stroje a automatizované zpracování dat.

Mnoho menších českých podniků spolupracuje s nadnárodními korporacemi na vývoji globálních informačních systémů, a začleňují se tak do mezinárodních výzkumných týmů.

Evropa do budoucna s novou rolí

Evropa jako celek bude podle výzkumu v budoucnu hrát ve světové ekonomice zcela jinou roli. „Bude vnímána jako menší spotřebitelský trh, zato s několikanásobně větším inovátorským potenciálem," říká Tomáš Nymburský, ředitel exportních finančních služeb HSBC.

Podle Nymburského bude síla "starého" kontinentu v následujících deseti letech ve vedení špičkových výzkumných projektů, v biotechnologiích, farmacii, výrobě s vysokou přidanou hodnotou, designu či přístupu k novým myšlenkám. Nymburský navíc připomíná, že zpráva zařadila Českou republiku mezi tzv. ustálené výzkumné základny, stejně jako Německo, Velkou Británii či Nizozemsko.