Nejlépe hodnotí finanční zajištění vlastní domácnosti studenti, podnikatelé, tří a vícečlenné domácnosti.

Problémy pociťují vedle nezaměstnaných a lidí se základním vzděláním častěji také rodiny dělníků a obecně jednočlenné domácnosti. Finanční situace domácností výrazně souvisí se vzděláním, maturita se dnes zdá být předpokladem pro dobré finanční zajištění domácnosti.

Stejnou otázku položil STEM respondentům průzkumu v sérii Trendy v minulosti již několikrát. V listopadu 2004 odpovědělo kladně 41 procent lidí, od roku 2007 se podíl kladných odpovědí zvýšil a stabilizoval na hranici 50 procent.

Na opačně formulovanou otázku, zda rodina dotázaného má v současné době finanční problémy, odpovědělo kladně 37 procent občanů.