ČOI v daném období zkontrolovala celkem 76 taxislužeb a porušení některého z právních předpisů zjistila v 26 případech. U 13 kontrolovaných taxislužeb nebyli zákazníci náležitě informováni o ceně jízdného. Ve dvou případech došlo podle Vozába k předražení ceny, a to o 42 korun, a dokonce o 138 korun. „U jedné taxislužby inspektoři zjistili používání nekalých obchodních praktik,“ doplnil mluvčí.

ČOI s devíti provozovateli taxislužeb zahájí správní řízení. "V deseti případech byl kontrolované osobě vydán příkaz na místě. Dále v osmi případech bylo zjištěno porušení povinností vyplývajících ze zákona o silniční dopravě oznámeno příslušnému dopravnímu úřadu," dodal Vozáb s tím, že v jednom případě byl uložen zákaz používání úředně neověřeného taxametru.