Ministerstvo zemědělství, které značku kvality vybraným výrobcům umožňuje používat, tvrdí, že na ni má veškerá práva. Do její propagace investoval stát desítky miliónů korun. Kampaň měla především přesvědčit zákazníky, aby nakupovali potraviny české výroby.

Autoři loga poté podali podnět na ÚPV, aby používání značky na obalech potravin zakázal. Současně zažalovali tři náhodně vybrané výrobce. Byli mezi nimi především malé firmy. Tvůrci po každé z nich požadují náhradu 50 000 korun.

Josef Dvornák z ÚPV však televizi potvrdil, že úřad návrh na prohlášení známky za neplatnou zamítl. Právní zástupce tvůrců loga Petr Mikysek Nově řekl, že jeho klienti pravděpodobně podají rozklad proti tomuto rozhodnutí.