Jak ukázal průzkum, nejvíce by si měli polepšit lidé mající co do činění s farmacií. Nárůst platů by zde měl být konkrétně o 4,1 procenta. Úplně zkrátka by neměli přijít ani pracovníci ve výrobě průmyslových strojů a zařízení nebo v elektrotechnickém průmyslu a energetice. Zde by měl průměrný plat stoupnout o 2,8 procenta.

Podle průzkumu však platové polepšení nebude plošné. Půjde spíš o výkonné odměny či zaplacení většího množství přesčasů.

„Růst mezd bude velmi selektivní. Jen výjimečně a jen ve velkých firmách se bude zvyšovat plošně,“ potvrdil také prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl s tím, že výrazněji polepšit si mohou zejména strojaři, technici, obráběči a někteří řemeslníci.

Žádné platové blýskání na lepší časy se naopak nečeká v maloobchodě. „Maloobchod je dlouhodobě oblast s velmi nízkými mzdami,“ informuje Karel Palata z Aon Hewitt. Podle Palaty se navíc většina společností pohybuje zhruba na stejné úrovni odměňování, proto nevzniká tlak na růst mezd.