Roky 2009 a 2010 jsou z tohoto hlediska podle ČD nejúspěšnějším obdobím. ČD se prosadily v národních i mezinárodních projektech a byly jim přiznány dotace na investiční akce a výzkumné projekty řešící provozní problémy. Příkladem může být žádost o příspěvek na odstranění ekologických zátěží v lokalitě Brodek u Přerova s celkovými náklady 230 miliónů korun a dotací 82 procent.

Další půl miliardy chce dopravce získat na ekologické projekty, opravy a zateplení železničních stanic a na snižování emisí. Zcela samostatnou kapitolou jsou pak Regionální operační programy, kde se ČD ucházejí celkem o 2,5 miliardy na nákup vozidel pro regionální dopravu.

Kromě vlastních projektů se ale v poslední době České dráhy podílejí i na přípravě společných žádostí. „Příkladem je rekonstrukce pardubického přednádraží, která bude stát 105 miliónů korun a 85 procent z toho zaplatí Evropská unie městu Pardubice jakožto žadateli. Dalším takovým projektem je pořízení infopanelů se sdruženými informacemi o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, kde míra dotace činí 92,5 procenta a žadatelem je Plzeňský kraj,“ uvedla Martina Mannová, ředitelka Projektové kanceláře ČD.

V roce 2009 využilo spojů ČD přes 163 miliónů cestujících. V jízdním řádu na období 2009 a 2010 vypraví ČD průměrně 7500 spojů každý den.

V roce 2009 investovaly ČD do modernizací a do nákupu nových vozidel přes čtyři miliardy korun, v roce 2010 to bude už pět miliard. Právě za zastaralé a špinavé vozy na mnoha užívaných tratích je firma často kritizována.