"V letních měsících bylo provedeno celkem osm kontrolních šetření, přičemž nedostatky byly zjištěny ve čtyřech případech. Kontrolováno bylo celkem 12 druhů hlásičů požáru a nedostatky byly zjištěny u sedmi druhů hlásičů," uvedl Vozáb.

Mezi nejčastější prohřešky patřilo neposkytnutí informací o vlastnostech prodávaných hlásičů požáru, o způsobu jejich používání a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití. U některých výrobků nebyly tyto informace v českém jazyce.