„V podání k ÚOHS konsorcium tvrdí, že ho zadavatel neoprávněně a neodůvodněně vyloučil z veřejné zakázky. S poukazem na předkládané doplňující, nevyvratitelné důkazy rozporuje konsorcium tvrzení výběrové komise MF ČR a jejích poradců, firmy AT Kearney, že nesplňuje v tendru vypsané kvalifikační předpoklady,“ uvedla PPF.

Podle mluvčího společnosti Alexeje Bechtina se konsorcium bude snažit vrátit do veřejné soutěže všemi možnými právními prostředky.

Sdružení společností bylo z tendru vyřazeno již dvakrát. I poprvé se společnosti proti rozhodnutí odvolaly a byly do soutěže vráceny.

Obří ekologický tendr, jehož hodnota by měla činit až 115 miliard korun, je od svého vyhlášení velice diskutovaný. Jedná se o zakázky na 300 potřebných sanací půdy a podzemních vod u privatizovaných chemiček, dolů nebo strojírenských firem.

Mezi uchazeči jsou už jen Geosan Group, Marius Pedersen Engineering a společnost Environmental Services. V konsorciu v čele s PPF Advisory je dále Ecosoil Sud, AVE CZ a Dekonta.