„Stěžovatelé se podivují, že mají platit vysoké částky, aniž se přitom někam dovolali, zařídili si příslušnou službu či odeslali anketní zprávu SMS. Náš úřad s tím ale v současně době těžko může podle zákonných postupů něco dělat. Každý by si tedy měl dobře rozmyslet, zda opravdu zavolá na číslo začínající číslicí devět,“ řekl novinářům předseda ČTÚ Pavel Dvořák.

Provozovatelé těchto linek volajícímu zpoplatňují dokonce i úvodní znělku, vyzváněcí tón či informativní hlášky v jiném než českém jazyce. Není tedy divu, že výsledný účet za takový telefonát bývá mnohem vyšší, než klient na základě zavádějících informací, uvedených například na televizní obrazovce, mohl předpokládat. Podle Dvořáka je proto potřebná novela zákona, aby se účastník již na začátku hovoru s linkou začínající číslicí 9 přesně dozvěděl, kolik bude za hovor skutečně platit.

ČTÚ varuje i před virtuálními operátory

Problémem však jsou podle Českého telekomunikačního úřadu i virtuální operátoři, od nichž si lidé kupují SIM karty za výhodnější tarify, než jaké nabízejí telekomunikační společnosti.

„Někdo nakoupí třeba dvacet třicet SIM karet, vyjedná si na ně různé slevy a pak SIM karty prodává kamarádům a známým. Tím se stane virtuálním operátorem. Jenže vy, kteří si od známého kartu koupíte, jste na tom jako zákazníci ve vztahu k operátorovi skutečnému špatně, protože podle zákona vůbec nejste účastníkem komunikace,“ popisuje Dvořák, k čemu nyní běžně dochází.

Klienty virtuálních operátorů se už v ČR stalo nemálo firem a statisíce lidí. S většími virtuálními operátory mají společnosti Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone uzavřeny rámcové smlouvy s poměrně přísnými pravidly. Rychle se množícím počtem malých šedých virtuálních operátorů, kteří přeprodávají pár desítek SIM karet, však tyto společnosti nadšeny rozhodně nejsou.

„Přeprodané číslo nemohou lidé o své vůli přenést k jinému operátorovi. A protože tito klienti nemají standardní smlouvy, nemohou ani své případné spory řešit u Českého telekomunikačního úřadu,“ připomíná ředitel právní podpory obchodu a marketingu Telefóniky O2 Václav Zakouřil.

„Když chcete své přeprodané číslo převést k jinému operátorovi, nastanou opravdu problémy,“ potvrzuje Dvořák. Ve sporu, který s firmami Hermod a TMT vedla Telefónica O2, však přesto ČTÚ letos v červenci rozhodl ve prospěch těchto dvou virtuálních operátorů, přeprodávajících služby Telefóniky i mimo její skupinu.

Ne všechna čísla začínající devítkou jsou nebezpečná

Předčíslím začínajícím devítkou začínají také čísla některých institucí, v jejich případě jde o hlasovou komunikaci s běžným tarifem. Jedná se například o České dráhy (972), Armádu ČR (973) nebo Policii ČR (974).