Podle ředitele společnosti Agro Jesenice u Prahy Josefa Kubiše klesá v důsledku současných veder dojivost krav, kterých jím řízený podnik chová více než 1000, oproti normálu až o 15 procent. Zemědělcům zároveň rostou výdaje za větrání a vodu. Pro zmírnění tepelného stresu dobytka řada chovatelů používá ventilaci nebo zvířata sprchuje.

Ještě více než krávy horky strádají chovaná prasata, která nemají dostatečně vyvinutou termoregulaci. "Jsou problémy při zabřezávání prasnic i při odchovu," řekl Kubiš.

Horka zřejmě negativně ovlivní také letošní úrodu obilovin, v Česku nejvýznamnějších zemědělských plodin. "Počasí, které na území České republiky panuje, je pro dozrávání krajně nepříznivé," uvedl viceprezident Agrární komory Jindřich Šnejdrla. Obilí předčasně dozrává a zasychá, což má nepříznivý vliv na sklizeň. "Je otázka, jak počasí bude pokračovat," dodal. Předpovědi hovoří o tom, že vlna veder má i nadále pokračovat.

Poroste cena obilí

Agrární komora předpokládá, že letošní úroda obilí bude zhruba o 10 procent nižší než loňská. Kubiš je proti odhadu komory ještě skeptičtější. "Bude to i víc (než 10 procent)," řekl. I kdyby tomu tak bylo, bude z dlouhodobého hlediska patřit mezi průměrné a nedostatek obilí Česku rozhodně nehrozí. Očekávána nižší produkce obilí v celé střední Evropě navíc působí růst cen obilí, které dlouhodobě farmáře trápily.

Výši a kvalitu zejména jarních obilovin nepříznivě ovlivnilo také počasí na jaře. V důsledku deštivého počasí v květnu a červnu mají rostliny malý kořenový systém. "Teď, když přišlo sucho, tím, že mají mělké kořeny nedosáhnou na vláhu, která je dole. O to víc budou jarní ječmeny poškozené," poznamenal Kubiš.

Kubiš připouští, že sedláci mají pověst vždy nespokojených lidí, kteří si stěžují, když prší nebo je naopak sucho, je příliš horko i naopak moc zima. Podle Kubiše jsou však výsledky práce v zemědělství daleko více závislé na počasí než v jiných oborech.