Stavba bude patřit mezi evropské unikáty, bude to totiž nejdelší městský tunel starého kontinentu. V Čechách pak bude dokonce držet prim mezi silničními tunely.

Blanka se hloubí „novou rakouskou tunelovací metodou“. Ta umožňuje přizpůsobení se geologickému podloží. V praxi to znamená, že skála, kudy stavba vede, je pomocí těžké techniky rozrušována. Posléze ji dělníci zastříkávají speciální betonovou směsí, tak vzniká primární obezdívka, která se pak vyztuží, použije se těsnění a následně se pak stěny opět vybetonují.

Místo závalu v tunelu Blanka

Místo závalu v tunelu Blanka

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Posledním místem, kde se ještě Blanka razí, je úsek v okolí Brusnice. Kvůli sesuvu půdy na Praze 6 byly stavební práce pozastaveny. [celá zpráva]

Stavební práce na tunelovém komplexu Blanka vyjdou Prahu na 21,2 miliardy korun, technologie budou stát další 4,5 miliardy korun.