Ministerstvo hodlá prosadit tento princip v chystaném zákoně o elektronických komunikacích. Správní řízení podle Mlynáře naopak umožňuje operátorům, aby se domáhali a v případě oprávněného nesouhlasu i domohli nápravy případného nesprávného rozhodnutí ČTÚ. "Zákon o cenách je mimořádný nástroj pro mimořádnou situaci. Mým přáním ale je, aby na telekomunikačním trhu byla normální situace," prohlásil ministr.

Podle Mlynářových představ nemá už být v čele ČTÚ předseda, ale tříčlenná rada, což by mělo umožnit "demokratičtější a správnější rozhodování regulátora". Zákonem o elektronických komunikacích chce ministerstvo informatiky také zvýšit svůj vliv na ta rozhodnutí ČTÚ, která mají koncepční charakter. Předseda ČTÚ David Stádník však už dříve Právu řekl, že nepovažuje za šťastné, aby byl v čele tohoto úřadu kolektivní orgán.

Návrh zákona o elektronických komunikacích už ministerstvo dokončilo. Nyní půjde do meziresortního připomínkového řízení. Mlynář  očekává nelehkou debatu zejména s ministerstvem financí. Vláda se původně tímto zákonem měla zabývat už letos v červnu. Došlo však k nemalému zpoždění, které Mlynář  zdůvodňoval malou pozorností, kterou přípravě nového zákona věnoval resort dopravy v době, kdy mu ještě patřila oblast spojů a telekomunikací. V programu vlády bylo proto projednání zákona o elektronických komunikacích posunuto na prosinec.

EU zmírnila tlak

Podle Mlynáře není vůbec jasné, kdy se nová právní norma dostane na pořad Poslanecké sněmovny. "Vznesl jsem požadavek, aby byl návrh přednostně projednán mezi dvanácti nejdůležitějšími takzvaně evropskými zákony," informoval účastníky konference. Zákon o elektronických komunikacích má uvést do souladu normy Evropské unie v této oblasti s českou legislativou. Evropská komise však už zmírnila svůj časový tlak. "Teď trvá jen na tom, aby k přijetí tohoto zákonného rámce došlo u nás co nejdříve po vstupu České republiky do EU," uvedl ministr.