"Komise přezkoumala právní předpisy členských států v této oblasti a zjistila, že legislativa sedmi členských států není kompatibilní s pravidly EU týkajícími se seskupení pro účely DPH," uvedla Evropská komise. Kromě Česka unijní legislativu údajně porušuje ještě Nizozemsko, Irsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie a Dánsko.

Provinění českého státu spočívá v tom, že umožňuje, aby se seskupení pro platbu DPH mohly účastnit i osoby, které daň neplatí. Komise členské státy vyzývala, aby pravidla upravily, ale zatím marně. "Vzhledem k tomu, že v uvedených členských státech problémy přetrvávají, rozhodla se Komise předložit jejich věc Soudnímu dvoru EU," doplnila EK.

Pokud soud uzná, že Češi a další země unijní legislativu skutečně porušují, zatím jim žádné vyšší sankce nehrozí. Taková situace by nastala jen v případě, že by česká vláda případný rozsudek ignorovala a komise by jí zažalovala podruhé.

Další žaloba na krku

Evropská komise požene Česko k evropské justici kvůli tomu, že nesprávně převedlo do svého práva pravidla týkající se liberalizace železniční dopravy.

"Neprovedení těchto opatření na liberalizaci trhu železniční dopravy připravuje provozovatele železnic o příležitost nabízet služby v ostatních členských státech a zákazníky železničních společností o větší nabídku konkurenčních železničních služeb," uvedla EK v prohlášení.

Česko s obdobnými problémy není samo. Komise prošetřuje i dalších 12 zemí.