Ti přepočetli hrubý domácí produkt na kupní sílu v jednotlivých zemích. Z následného žebříčku pak vyplynulo, jak propastné rozdíly jsou mezi danými zeměmi. Zatímco nejlépe se žije v Lucembursku, které překračuje průměr téměř třikrát, na chvostu skončilo Bulharsko. To nedosahuje ani poloviny průměru.

Česká republika se drží na 17. místě, tedy ve skupince zemí jako Slovinsko, Malta či Portugalsko. O něco hůře je na tom Slovensko, které drží dvacátou příčku.

Podle statistiků se situace v tuzemsku takřka nemění. Na osmdesáti procentech průměru celé unie je ČR již třetí rok po sobě. Od přelomu tisíciletí si pak země polepšila o dvanáct procentních bodů.

Jen o něco lépe je na tom Slovensko, které si od přelomu tisíciletí polepšilo o 22 procentních bodů. Z bývalého východního bloku se nejpomaleji zvedá úroveň v Polsku, které se teprve v posledních pěti letech dostalo nad polovinu průměru EU.

HDP na obyvatele přepočteno na paritu kupní síly v roce 2009 (průměr EU je 100 %):
Lucembursko268
Irsko131
Nizozemsko130
Rakousko124
Švédsko120
Dánsko117
Velká Británie117
Německo116
Belgie115
Finsko110
Francie107
Španělsko103
Itálie102
Kypr98
Řecko95
Slovinsko86
ČR80
Malta78
Portugalsko78
Slovensko72
Maďarsko63
Estonsko62
Polsko61
Litva53
Lotyšsko49
Rumunsko45
Bulharsko41