Živnostníci nyní musejí odvádět DPH i za faktury, které dlouhodobě nejsou proplaceny. Podle Paggia to nelze změnit s ohledem na pravidla Evropské unie, experti proto našli řešení v následném vracení již zaplacené daně. "Myslím, že se jim to bude líbit," uvedl na adresu podnikatelů poslanec. Nová vláda se prý bude zároveň snažit v EU prosadit pravidlo, podle kterého by se daň za nesplacené faktury neodváděla vůbec.

Ve včasném splácení faktur má jít stát příkladem

V otázce splácení faktur má jít soukromému sektoru příkladem stát. Vláda se pokusí prosadit zákonnou změnu, podle které bude muset stát a samospráva splácet faktury do 30 dnů.

"Včasné neplacení faktur státem se dnes šíří do celé ekonomiky," uvedl Paggio. Dnes nejsou pro splatnost faktur státem závazná pravidla. Výjimkou zůstane jen proplácením evropských fondů.

Mezi další závěry středeční komise patří zřízení jednotného inkasního a kontrolního místa pro daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění a zjednodušení ukončení živnosti. „Úřady nebudou moci od fyzické osoby požadovat další doklady či potvrzení a živnostník nebude muset platit daň z příjmu z faktur, které jsou více než čtyři roky po splatnosti,“ doplnil Paggio.

V pracovním právu zřejmě středopravicová vláda rozšíří možnost práce na dohodu ze současných 150 hodin na 300 hodin ročně. V energetice se kromě dostavby Temelína experti shodli na podpoře dostavby plynovodu Nabucco.

V dopravě bude chtít nová vláda zachovat úroveň investic do výstavby na necelých sto miliardách ročně, pomoci mají projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP).

Skončit by v budoucnu měla i silniční daň pro osobní automobily. Podle poslance za VV dojde k odbourání složité administrativy, která nevyvažuje odpovídající příjem pro státní rozpočet.

Změny ve vyplácení odstupného

Podle Paggia se expertní komise v rámci posilování flexibility pracovního trhu také shodla na prosazování diferenciace odstupného, které bude vázáno na počet let odpracovaných u zaměstnavatele.

„Měsíční odstupné se bude vyplácet do jednoho roku práce, dvouměsíční do dvou let práce a tříměsíční odstupné bude náležet těm, kdo u zaměstnavatele budou déle než dva roky,“ uvedl Paggio.