Konkrétně se jedná o Sunarku s datem spotřeby do 2. července letošního roku. Firma uvedla, že lidé, kteří výrobek zakoupili, jej mají zaslat na adresu společnosti (Hero Czech s.r.o., Radlická 751/113e, 150 00 Praha 5.), která nevhodnou kaši proplatí nebo zašle jiný produkt.

„Důvodem stažení výrobku je nevyhovující kvalita - překročení limitu obsahu aflatoxinu B1,“ uvedla firma.

Aflatoxiny patří mezi mykotoxiny, což jsou sekundární produkty různých kmenů plísní. Jsou to jedny z nejjedovatějších přírodních látek.