Navrhovaná opatření, zejména zvýšení povinného kapitálu bank nebo zavedení zvláštní bankovní daně, ve vyspělých ekonomikách podle IIF negativně zasáhnou zvláště přístup k úvěrům a jejich ceny. V USA, eurozóně a Japonsku by dopad těchto kroků snížil růst hrubého domácího produktu o 0,6 procentního bodu ročně do roku 2015 a v průměru o 0,3 procentního bodu ročně do roku 2020.

Banky čeká řada reforem, jejichž cílem je zabránit opakování podobně hluboké finanční krize, jaká svět postihla v minulých dvou letech. "Určitě není cílem této zprávy popírat základní argument pro hlubokou reformu. Naším cílem je naopak předložit konkrétní čísla, jaké náklady to může mít a zdá má cenu je platit," uvedla IIF.

Banky sice přiznávají nutnost změn, odmítají však některé kontroverzní návrhy a mají obavy z kumulovaného dopadu celé série opatření. Chtějí rovněž více času na aplikaci změn. V tom jim již vyšli vstříc ministři financí skupiny G20, kteří na nedávném zasedání v Jižní Koreji dali najevo, že zavádění nových "basilejských" pravidel kapitálové přiměřenosti bude pomalejší, než se dosud říkalo.

"IIF apeluje na účastníky nadcházejícího summitu G20 a světové regulační orgány, aby pečlivě zvážili obsah, načasování a kalibraci navrhovaných reforem bankovní regulace a měli přitom na mysli, že může jít o potenciální brzdu ekonomické aktivity," uvedl předseda IIF a šéf Deutsche Bank Josef Ackermann. "Zásadní je nalézt správnou rovnováhu a získat maximální přínos za minimum negativního dopadu," řekl na třídenním zasedání IIF ve Vídni jeden z ředitelů seskupení Peter Sands.

Nejtvrdší dopad pro eurozónu

Dopady na ekonomiku mají být podle IIF nejtvrdší v eurozóně, kde má být růst HDP kvůli reformám do roku 2015 nižší o 0,9 procentního bodu ročně. V USA to bude méně o 0,5 bodu a v Japonsku o 0,4 bodu.

Nová basilejská pravidla, která vypracovává Banka pro mezinárodní platební vyrovnání (BIS), budou vyžadovat od bank, aby měly proti svým úvěrům a dalším pohledávkám více kapitálu a kvalitnějšího než dosud. Basilejský výbor pro bankovní dohled předložil návrh reforem loni a chce práci dokončit do listopadového summitu skupiny G20.

Většina bank již drží více kapitálu, než kolik vyžadují dosavadní globální pravidla Basel II, nejsou to však zdaleka všechny a některé návrhy BIS jsou pro ně hodně nákladné. Podle bank to povede k nedostatku kapitálu, a tím ke zdražení úvěrů, což dopadne na celou ekonomiku.