"Pro nás je to velmi důležité rozhodnutí, které zabraňuje počinu instalovat transevropskou dálnici v zastavěné oblasti. V současné době není v územním plánu okruh zakotvený," řekl ČTK suchdolský starosta Petr Hejl. "Mám z toho jedině radost. Vidím, že konečně v téhle zemi fungují zákony - a pro všechny," doplnila ho starostka Dolních Chaber Jaroslava Plevová.

Investor nerespektoval polovinu připomínek

"Zásady soud zrušil kvůli procesním pochybením při jejich přijímáních. Jednalo se o zásadní pochybení, a to především o chybějící posouzení vlivů zásad na evropsky významnou lokalitu kaňon Vltavy u Sedlce a dále v nerespektování připomínek ministerstva životního prostředí," řekl dnes předseda senátu Jan Passer. Ze zhruba 20 připomínek jich investor nerespektoval téměř polovinu.

Nová lokalita Natura 2000, která leží v těsném sousedství plánovaného koridoru, byla schválena, až když už posuzování ZUR na životní prostředí začalo. Podle soudu měla být přesto posouzena.

"Byla-li by shledána možnost negativního vlivu, musela by se hledat jiná varianta. Pokud by nebyla možná, musel by investor komisi přesvědčit o důležitosti veřejného zájmu dokumentu. To ale neudělal a zatížil tak ZUR vadou," řekl Passer.

Podle soudu dále pražský magistrát nedostatečně posoudil kumulativní a synergické vlivy silničního okruhu a letiště v Ruzyni. V posouzení také chybí mimoúrovňové křižovatky a přivaděče. Ty mají, stejně jako samotná silnice, nadregionální dopad a měly být posouzeny.

Praha: musíme vady co nejdříve napravit

"Soud rozhodl, proti tomu není možné nic namítat. Praha musí ty formální vady v co nejkratším čase napravit. Myslím si, že ty závady jsou snadno napravitelné. Co se týká okruhu, ten je zafixován ve stávajícím platném územním plánu Prahy, takže podle mě by to nemělo mít vliv," řekla vedoucí odboru urbanistické koncepce útvaru rozvoje hlavního města Prahy Kateřina Szentesiová.

Nejvyšší správní soud už letos v lednu částečně zrušil změnu pražského územního plánu, která se týkala okruhu kolem Prahy v úseku mezi Ruzyní a Březiněvsí. Šlo o změny tvaru mimoúrovňových křižovatek, zkrácení přivaděče Rybářka a rozšíření silnice. Už tehdy bylo důvodem nedostatečné posouzení změny územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí. Navrhovateli byli taktéž městské části Suchdol a Dolní Chabry a několik jejich obyvatel.