Analytici švýcarského finančního domu Credit Suisse například uvedli, že změna regulace byl mohla zisky evropských bank v roce 2012 snížit až o 37 procent proti stavu před regulací. Souhrnný zisk bank by tudíž ve zmíněném roce činil zhruba 71 miliard eur (asi 1,8 biliónu Kč).

Hrozba přísnější regulace nad finančním sektorem visí už nějakou dobu. Politici i regulační orgány se totiž snaží celé odvětví změnit, aby zamezili opakování nedávné finanční krize. Diskutabilní praktiky bank jsou obecně považovány za jednu z hlavních příčin vzniku krize.

Credit Suisse vyhodnotila dopady sedmi navrhovaných změn, včetně příspěvků, které by měly banky platit do záchranného fondu. Platit by měly také například daň z finanční aktivity, což znamená, že čím víc by se banky angažovaly v obchodování, tím větší poplatky by platily. Hradily by tedy náklady spojené s případnou finanční nestabilitou. Další požadavky by plynuly z basilejské úmluvy, která reguluje banky.

Analytici berou při posuzování dopadů větší regulace v úvahu například i ztráty příjmů v souvislosti s regulací trhu finančních derivátů a další vlivy.

Credit Suisse odhaduje, že bankovní sektor bude mít v roce 2012 nadbytek kapitálu v rozsahu až 72 miliard eur. Deset bank ale zřejmě vykáže souhrnný deficit až 24 miliard eur, z čehož kolem devíti miliard připadne na francouzskou banku Crédit Agricole.